Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Transformácia agro-potravinárskych systémov na Svetovom ekonomickom fóre

03-02-2021
(zdroj: www.fao.org)

Fórum združuje viac ako 1 500 vedúcich predstaviteľov podnikov, vlád a občianskej spoločnosti z viac ako 70 krajín, aby diskutovali o hospodárskych, environmentálnych, sociálnych a technologických výzvach po pandémii COVID-19. Tento rok je na programe zameranie na potravinové systémy, ktoré sú predmetom dôležitého summitu OSN v tomto roku.

Generálny riaditeľ Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) OSN QU Dongyu vyzval na koordinované spoločné reakcie a „globálne synergické opatrenia skôr, než bude neskoro“ na transformáciu svetových agro-potravinových systémov.

QU Dongyu  ďalej uviedol:

  • Na riešenie problémov v oblastiach, ako sú zmena podnebia, poľnohospodárska výroba, demografia, požiadavky spotrebiteľov, biodiverzita, výživa, škodcovia a potravinárske technológie, sú okrem iného potrebné holistické zmeny.
  • Pôda je základom pre ľudský život a biodiverzitu, slúži ako „základ pre ekonomiku, spoločnosť a životné prostredie“ a je „nevyhnutná pre produktivitu a udržateľnosť agropotravinárskych systémov“. Efektívne využívanie pôdy a trvalo udržateľné hospodárenie s pôdou je nevyhnutne potrebné na maximalizáciu produktivity poľnohospodárstva pri minimalizácii negatívnych dopadov na životné prostredie.
  • Na zabezpečenie udržateľných dodávok potravín pre zhruba 10 miliárd ľudí (ktorí podľa predpokladov  budú žiť na planéte v roku 2050), je nevyhnutná solidarita, zodpovednosť, inovácia a urgentné konanie.  
  • Inovácie, najmä digitálne inovácie, zaznamenali počas pandemických obmedzení prudký rozmach, ktorý priniesol zmeny, ktoré sa pravdepodobne dlhodobo uchytia a stanú sa štrukturálnymi znakmi vo všetkých priemyselných odvetviach.
  • FAO uviedla inovatívne nástroje (platformy geopriestorových údajov Ruka v ruke, Data Lab pre štatistické inovácie, mapy Zeme), ktoré poskytujú cenné údaje v reálnom čase na podporu strategického rozhodovania.
  • Cieľom je zlepšenie živobytia pre vidieckych a malých výrobcov potravín, čo možno podporiť iniciatívami, ako sú online platformy pre elektronický obchod, doručovacie služby a marketing a nástroje pre lepšiu vysledovateľnosť a bezpečnosť potravín.
  • Digitálna priepasť je stále príliš veľká, pretože vidiecki rodinní poľnohospodári príliš často trpia zlým pripojením, averziou voči riziku a nedostatkom informácií, peňazí, digitálnych zručností a literatúry. Vyzval na spoločné úsilie s cieľom pomôcť krajinám a regiónom prekročiť hranice digitálnych rozdielov. „Vytvorme digitálny svet.“
  • Potrebujeme inováciu politiky, inováciu obchodných modelov, inováciu financovania a technológie - pomocou týchto štyroch transformujeme agropotravinárske systémy.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

http://www.fao.org/news/story/en/item/1371353/icode/