Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Hodnotenie nových potravín, vrátane potravín z hmyzu

14-01-2021
(zdroj: www.efsa.europa.eu)

Vedecké stanoviská EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) k novým potravinám sú nevyhnutným krokom, pretože predstavujú vedecké poradenstvo pre osoby zodpovedné za rozhodovanie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, ktoré povoľujú tieto výrobky pre európsky trh. Spotrebitelia si nakoniec môžu s istotou zvoliť, čo konzumujú, s vedomím, že bola dôkladne skontrolovaná ich bezpečnosť.

1. januára 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách. Odvtedy dostal úrad veľké množstvo žiadostí zahŕňajúcich širokú škálu nových i tradičných zdrojov potravín: bylinné produkty z rastlín, potraviny na báze rias, nepôvodné druhy ovocia i mnohé jedlé druhy hmyzu.

K tejto téme sa vyjadrilo niekoľko odborníkov. Ich vyjadrenia zahŕňajú nasledovné postrehy:

Na posúdenie nových potravín potrebujú odborníci mnoho vedeckých expertíz z hľadiska výživy, toxikológie, chémie, mikrobiológie a ďalších. Odráža sa to v zložení pracovnej skupiny odborníkov, ktorí tvoria skúsený multidisciplinárny tím.

Potraviny z hmyzu

Charakterizácia zloženia potravinových produktov pochádzajúcich z hmyzu je pre vedcov novou výzvou.

Rôzne potraviny pochádzajúce z hmyzu sú často uvádzané ako zdroj bielkovín. Prípravky z hmyzu môžu mať vysoký obsah bielkovín, aj keď ich skutočná úroveň  môže byť nadhodnotená, keď je prítomná látka chitín, hlavná zložka exoskeletu hmyzu.

Veľa potravinových alergií je spojených s bielkovinami, takže odborníci  posudzujú, či konzumácia hmyzu môže vyvolať alergické reakcie. Tie môžu byť spôsobené citlivosťou jedinca na bielkoviny hmyzu, krížovou reaktivitou s inými alergénmi alebo zvyškovými alergénmi z potravy pre hmyz, napr. lepkom. Je to náročná práca, pretože kvalita a dostupnosť údajov sa líši a medzi druhmi hmyzu existuje veľká rozmanitosť.

Téma využívania hmyzu v potravinách viedla k veľkému záujmu verejnosti a médií, preto sú vedecké hodnotenia úradu EFSA nevyhnutné pre tvorcov politiky, ktorí rozhodnú o tom, či povolia alebo nepovolia tieto výrobky pred ich uvedením na trh EÚ.

Pre mnohých Európanov je myšlienka konzumácie hmyzu odpudzujúca. Takéto postoje sa môžu časom zmeniť.

Z náhrady tradičných zdrojov živočíšnych bielkovín tými, ktoré vyžadujú menej krmiva, produkujú menej odpadu a vedú k menším emisiám skleníkových plynov vyplývajú  jasné environmentálne a ekonomické výhody. Nižšie náklady a ceny by mohli zvýšiť potravinovú bezpečnosť a nový dopyt tiež otvorí ekonomické príležitosti, ale mohli by tiež ovplyvniť existujúce odvetvia.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/edible-insects-science-novel-food-evaluations