Úvod / Informácie / Odborné publikácie

Základy chovu kráv

31-10-2014
Debrecéni, O. – Bulla, J., - Vavrišinová, K. | ondrej.debreceni@uniag.sk; jozef.bulla@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre