Úvod / Informácie / Odborné publikácie

Pestovanie suchovzdorných a teplomilných rastlín

31-10-2014
Pospišil, R. – Dančák, I. | richard.pospisil@uniag.sk; ivan.dancakl@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre