Úvod / Informácie / Odborné publikácie

Minimalizačné a pôdoochranárske technológie

31-10-2014
Kováč, K. – Nozdrovický, L. – Macák, M. | karol.kovac1@gmail.com; miroslav.macak@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre