Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Karanténne vrtivky na orechoch

20-08-2021
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP-OOR Topoľčany

Za posledné 3-4 roky pri zbere pozorujeme  množstvo čiernych orechov, ktoré zostávajú na strome alebo padajú neskôr. Obal orecha zostáva čierny a ťažko ide zo samotných plodov dolu. V sčernetej dužine šupky orecha môžete pozorovať biele larvičky. Je to nový škodca Vrtivka orechová Rhagoletis completa.

Vrtivka orechová Rhagoletis completa

Rozšírenie

Škodca pochádza zo Severnej Ameriky, odkiaľ bol rozšírený do Európy v roku 1986. Prvé údaje o výskyte z Európy pochádzajú zo Švajčiarska. Ďalej sa škodca rozšíril do Talianska (1993), Slovinska (1997), Francúzka (2007), Chorvátska (2008), Rakúska a Nemecka (2009), Maďarska (2011).  Od roku 2017 je škodca prítomný už aj v Českej republike.

Hostiteľské rastliny

V Severnej Amerike k hostiteľským rastlinám z rodu Juglans patrí orech čierny (Juglans nigra), orech drobnoplodý (Juglans microcarpa), Juglans californica, Juglans hindsii, Juglans hirsuta, Juglans major a Juglans mollis. V Európe je významným hostiteľom orech kráľovský (Juglans regia), pričom k ďalším hostiteľom Rhagoletis completa patrí aj broskyňa obyčajná (Prunus persica).

Biológia a spôsob šírenia

Vrtivka orechová je drobná muška s veľkosťou 4 - 6,4 mm. Vyznačuje sa žltým sfarbeným hlavy so zelenými očami, hruď škodcu je žltohnedá až hrdzavá s výraznou žltou škvrnou. Krídla, ktoré sú priehľadné, majú štyri priečne tmavé pásiky. Samci sú v porovnaní so samičkami menší, stehná sú čierne až žltohnedé. Vajíčka, bielo sfarbené, majú elipsovitý tvar a veľkosť 1 mm. Larva škodcu je beznohá a dlhá zhruba 8 – 10 mm. Larvy sa kuklia v pôde  pod stromami  a v štádiu kukly prezimujú. Hnedo sfarbené pupárium dorastá do dĺžky 6 mm. Dospelce možno pozorovať od júla až do augusta, v poľných podmienkach dokážu prežiť až 40 dní.  Rhagoletis completa má iba jednu generáciu do roka. Samičky kladú vajíčka pod pokožku plodov a za 3 až 7 dni sa z nich liahnu larvy. Larvy majú tri štádia vývinu a kŕmia sa šupkou zvyčajne 2 až 5 týždňov, kuklia sa v pôde pod stromami a v štádiu kukly aj prezimujú. Obdobie diapauzy trvá od októbra do júna. Dospelé jedince sa objavujú od júla do augusta, v poľných podmienkach prežívajú do 40 dní. Dospelé jedince Rhagoletis. completa sú schopné sa šíriť aktívne preletom veľkých vzdialeností ako aj pomocou vetra. Rýchlosť rozširovania dospelých jedincov je vysoká a môže dosiahnuť až 300 km/rok. V medzinárodnom obchode je hlavným spôsobom rozšírenia škodcu do nenapadnutých oblasti prevoz plodov so živými larvami.

Príznaky

Zvyčajne sa na plode nájde iba jeden vpich okolo ktorého dochádza k farebným zmenám šupky. Priemerný počet vajíčok na jeden vpich je 21,8. Tri larválne štádia sa vyvíjajú v šupke plodu, vyzreté larvy opúšťajú šupky, aby sa zakuklili v pôde. Škodca môže byť najjednoduchšie identifikovaný ako larva v plodoch alebo ako dospelce na lapačoch. Larvy tunelujú v šupke orechov, pričom tieto mäknú a rozkladajú sa a na škrupine sa vytvárajú škvrny. Poškodené šupky sa ťažko odstraňujú. Ak je napadnutie zavčasu, ešte počas vývoja jadra, môže dôjsť k zvrašteniu, stmavnutiu a splesneniu jadra a opadu zo stromu.

Ochrana

V prípade výskytu vrtivky orechovej odporúčame opadané a napadnuté plody odstrániť  a spáliť. Chemická ochrana je zameraná predovšetkým na likvidáciu dospelcov ešte pred nakladením vajíčok. S chemickou ochranou je potrebné začať začiatkom júla a v 7 – 14 dňových intervaloch ju opakovať do doby asi 1 mesiac pred zberom. Zatiaľ nie sú autorizované žiadne prípravky, ale môžete použiť insekticídy všeobecne povolené na ovocné stromy proti cicavému a žravému hmyzu s účinnou látkou deltamethrin Decis Protech a v malospotrebiteľskom balení Sanium Ultra (max. 1x za sezónu). Vajíčka nakladené po tomto termíne už nemajú dostatok času na vývoj a spôsobenie škody. Škodca môže byť najjednoduchšie identifikovaný ako larva v plodoch alebo ako dospelý jedinec pomocou žltých lepových lapačov.

 

Ďalšia vrtivka, ktorá ohrozuje naše orechy je Rhagoletis suavis. Slovenské pomenovanie zatiaľ nemá ani sme ju na lapačoch ešte nezaznamenali.

Rhagoletis suavis

Zemepisné rozšírenie

Pôvodnou oblasťou výskytu škodcu Rhagoletis suavis je Severná Amerika. Rhagoletis suavis sa vyskytuje v Nemecku.

Hostiteľské rastliny

Škodca bol pozorovaný na Juglans ailantifolia, Juglans cinerea, Juglans nigra a vlašských orechoch (Juglans regia). Broskyne (Prunus persica) sú tiež príležitostným hostiteľom škodcu.

Opis príznakov z napadnutia škodlivým organizmom

Škodca kladie vajíčka pod pokožku hostiteľského druhu, k vyliahnutiu dochádza po 3 až 7 dňoch. Larvy sa zvyčajne živia 2 až 5 týždňov. Kuklenie prebieha v pôde pod hostiteľskou rastlinou a je to normálne štádium prezimovania. Dospelci môžu v poľných podmienkach žiť až 40 dní.

Let dospelých jedincov a preprava infikovaných plodov sú hlavným prostriedkom prenosu a šírenia do predtým nenapadnutých oblastí. O Rhagoletis spp. nie je známe, že lietajú na dlhšiu vzdialenosť. V medzinárodnom obchode je hlavným prostriedkom šírenia do predtým nenapadnutých oblastí preprava plodov obsahujúcich živé larvy. Existuje tiež riziko z prepravy kukiel v pôde alebo v balení s plodmi, ktoré boli vysadené.