Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom (IPM) - Školenia IPM 2019

09-06-2020

V roku 2019 MPRV SR v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, štátny podnik, zorganizovalo školenia v oblasti Integrovanej ochrany proti škodlivým organizmom (IPM).