Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Buriny a ich regulácia v porastoch hustosiatych obilnín

01-10-2013
Ing. Štefan Týr, PhD.