Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Vplyv vermikompostu získaného z rôznych bioodpadov na rast pšenice a zdravie pôdy

09-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať úlohu rôznych typov vermikompostov pripravených z rôznych substrátov pri zlepšovaní zdravia pôdy (chemické a fyzikálne vlastnosti) a rastu pšenice v poľných podmienkach.

Do pôdy boli aplikované rôzne kombinácie vermikompostu získaného z rôznych substrátov (kravský hnoj, papierový odpad, ryžová slama) a anorganických hnojív. Testovacou plodinou bola pšenica.

Fyzikálno-chemické parametre substrátov sa v rôznych štádiách vermikompostovania (pred, po 90 dňoch, po 180 dňoch) výrazne zlepšili.

Všetky fyziologické atribúty rastliny výrazne reagovali pri hnojení N:P:K  100:50:50 kg/ha + 10 t/ha vermikompostu z kravského hnoja. Pozberová analýza pôdy ukázala zlepšenie zdravia pôdy pri rôznych kombináciách vermikompostovania zlepšením jej fyzikálno-chemických vlastností. Aplikáciou vermikompostu z kravského hnoja spolu s odporúčaným NPK sa zlepšila úroda, zdravie pôdy, znížilo sa  zamorenie hmyzom a zrná sa obohatili o Zn a Fe.

Vzhľadom na zvýšenie prístupných makro a mikro-živín je vermikompost bohatým zdrojom živín, ktorý je možné ľahko použiť v kombinácii s chemickými hnojivami a tým znížiť ich odporúčané dávky a zároveň je najlepším zdrojom  biofortifikácie. Vermikompost získaný z rôznych zdrojov organického odpadu je možné odporučiť pre rôzne plodiny v závislosti na ich nutričných požiadavkách.

Výťah a preklad z originálu.

Zdroj:

Aslam, Z.; Bashir, S.; Hassan, W.; Bellitürk, K.; Ahmad, N.; Niazi, N.K.; Khan, A.; Khan, M.I.; Chen, Z.; Maitah, M. Unveiling the Efficiency of Vermicompost Derived from Different Biowastes on Wheat (Triticum aestivum L.) Plant Growth and Soil Health. Agronomy 2019, 9, 791.

https://www.mdpi.com/2073-4395/9/12/791