Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Eko-schémy ako nový typ priamych platieb v programovom období 2023-2027

23-09-2022