Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Komisia rozširuje možnosti kontrol v rámci SPP pre rok 2021

06-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Keďže v celej EÚ stále platia obmedzenia, Komisia prijala pravidlá na rozšírenie flexibility v roku 2021 pri vykonávaní kontrol potrebných na podporu v rámci SPP. Cieľom týchto pravidiel je zmierniť administratívne zaťaženie národných platobných agentúr prispôsobením sa súčasným okolnostiam a zároveň zabezpečiť potrebné kontroly v súvislosti s podporou v rámci SPP.

Pravidlá umožňujú nahradiť návštevy na farme využitím alternatívnych zdrojov dôkazov vrátane nových technológií, ako sú satelitné snímky alebo geolokalizované fotografie. Toto opatrenie zaisťuje spoľahlivé kontroly pri rešpektovaní obmedzení pohybu a minimalizácie fyzických kontaktov medzi poľnohospodármi a inšpektormi. Pravidlá ďalej zahŕňajú flexibilitu ohľadne časových požiadaviek na kontroly.

To umožňuje členským štátom odložiť kontroly, najmä na obdobie, keď dôjde k zrušeniu obmedzení pohybu. Pravidlá okrem toho zahŕňajú zníženie počtu fyzických kontrol na mieste, ktoré sa majú vykonať v prípade opatrení týkajúcich sa zvierat a výmer v rámci priamych platieb a rozvoja vidieka, investícií do rozvoja vidieka a trhových opatrení pre ovocie, zeleninu, víno, olivový olej a včelárstvo.

Pravidlá sa budú vzťahovať na kontroly so spätnou platnosťou od začiatku roku 2021.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-extends-cap-check-flexibilities-2021-2021-may-04_en