Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Komisia prijala nové pravidlá pre schému na podporu ovocia a zeleniny v rámci SPP

26-04-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia prijala nové pravidlá na zjednodušenie systému podpory ovocia a zeleniny v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), najmä pravidlá týkajúce sa činností a programov organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny. Toto zjednodušenie pripravuje cestu k novej SPP, ktorá sa bude uplatňovať od roku 2023. Členské štáty budú odteraz schopné rozšíriť svoje národné stratégie pre sektor ovocia a zeleniny, aby zabezpečili plynulý prechod medzi súčasnými a novými pravidlami, akonáhle nová SPP vstúpi do platnosti.

Nové pravidlá okrem iného zahŕňajú:

  • rozšírenie možností outsourcingu pre organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny;
  • rozšírenie metódy výpočtu na stanovenie hodnoty húb určených na spracovanie na rôzne druhy húb;
  • rozšírenie používania štandardných paušálnych sadzieb alebo jednorázových súm na všetky náklady podporované v rámci operačných programov pre sektor ovocia a zeleniny, s výnimkou krízových opatrení;
  • zjednodušenie pravidiel týkajúcich sa stiahnutia ovocia a zeleniny z trhu na bezplatnú distribúciu;
  • zavedenie maximálnej výšky podpory na stiahnutie produktov z trhu na spracovanie;
  • zjednodušenie pravidiel týkajúcich sa opatrení na predchádzanie krízam a krízové riadenie (napr. poistenie úrody, školenie).

EÚ aktívne podporuje odvetvie ovocia a zeleniny prostredníctvom svojej schémy riadenia trhu so štyrmi cieľmi:

  • konkurencieschopnejšie a trhovo orientovanné odvetvie vďaka organizáciám výrobcov;
  • menšie výkyvy v príjmoch výrobcov súvisiace s krízou;
  • vyššia spotreba ovocia a zeleniny v EÚ;
  • zvýšené používanie ekologických postupov pestovania a výroby.

Schéma podporuje kvalitu výrobkov uplatňovaním marketingových štandardov a podporou prevádzkových opatrení. 

Preklad z originálu

Zdroj::

https://ec.europa.eu/info/news/commission-adopts-new-rules-cap-fruit-and-vegetable-support-scheme-2021-apr-23_en