Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Prechodné obdobie pre novú SPP prinesie stabilitu poľnohospodárskemu odvetviu, ktoré zasiahla kríza spôsobená Covid-19

30-04-2020
(zdroj: www.reneweuropegroup.eu, www.europarl.europa.eu)

Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka schválil správu o tzv. Prechodnom nariadení, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie pokračovania podpory pre odvetvie poľnohospodárstva vzhľadom na novú spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). Teraz je jasné, že nová SPP nebude do 1. januára 2021 pripravená na implementáciu, a preto je tento právny predpis nevyhnutný na zabezpečenie pokračovania podpory poľnohospodárskeho odvetvia. I keď iba rýchle prijatie môže zmierniť neistotu, ktorej poľnohospodári čelia.

Podľa spravodajkyne  Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Elsi Katainen je kľúčové v tomto čase krízy pokračovať v súčasných pravidlách SPP na nasledujúce dva roky, aby sa poľnohospodárom poskytla dostatočná bezpečnosť, predvídateľnosť ako aj  právna istota.

Správa Elsi Katainen vysiela jasný signál aj s ohľadom na potrebu silného rozpočtu a vyžaduje väčšiu flexibilitu pre členské štáty pri vyššom spolufinancovaní, ako aj schopnosť urobiť viac pre agroenvironmentálne opatrenia. Okrem toho odzrkadľuje zvýšený dopyt po trhových opatreniach na riešenie situácie spôsobenej Covid-19 a navrhuje jednoduchšie vnútroštátne fiškálne opatrenia, aby boli členské štáty schopné počas prechodného obdobia implementovať účinnejšie opatrenia štátnej pomoci.

 

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://reneweuropegroup.eu/en/news/1483-transition-period-for-the-new-cap-will-deliver-stability-for-the-agricultural-sector-hit-hard-by-covid-19/

https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/report-on-the-transitional-regulation-vo/product-details/20200422CAN54682