Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Európska komisia predstavila návrh legislatívy pre poľnohospodárstvo po roku 2020, pre Slovensko je sklamaním

09-04-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)