Novinky

Signalizácia v ochrane rastlín – 1/2021

19-01-2021
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Odchov mladých králikov

19-01-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov november 2020, str. 30-31)

Komisia zverejnila zoznam potenciálnych poľnohospodárskych postupov s podporou eko-schém

18-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Efektívny projekt CLIM VINO

15-01-2021
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
(zdroj: Vinič a víno 6/2020, str. 192-193)

Samit Jedna planéta – súvis medzi stratou biodiverzity a vznikom pandémií

15-01-2021
(zdroj: www.fao.org, www.consilium.europa.eu, www.europarl.europa.eu)

Hodnotenie nových potravín, vrátane potravín z hmyzu

14-01-2021
(zdroj: www.efsa.europa.eu)

Návrh systému monitorovania opeľovačov EÚ

13-01-2021
(zdroj: www.op.europa.eu)

Současný stav a trendy v oblasti ochrany vinic před ptactvem

13-01-2021
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Politika EÚ v oblasti agropotravinárstva podporuje konkurencieschopnosť odvetvia

12-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vyhliadky EÚ v poľnohospodárstve na roky 2020 - 30- II

11-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)