Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 07.08.2020 - 13.08.2020

07-08-2020

Návrh manuálu zjednodušeného výpočtu dávky dusíka

06-08-2020
Nitra

Biela hniloba – významná choroba olejnín

05-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Signalizácia v ochrane rastlín – 31/2020

04-08-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Mičovský pritvrdil v boji s africkým morom ošípaných

30-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

29-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ

Africký mor ošípaných sa rozšíril do okresu Rimavská Sobota

28-07-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Podpora poľnohospodárstva daňovým zvýhodnením je v krajinách OECD bežná, no Slovensko tam nepatrí

28-07-2020
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Sú biopotraviny výživne hodnotnejšie a zdravšie?

27-07-2020
Nitra

Obvyklá výška nájomného nahnevala poľnohospodárov

24-07-2020
Slovenská poľnohospodársaj a potravinárska komora
(zdroj: Roľnícke noviny 29/2020, str.6)