Novinky

Predbežná informácia a podklad pre konzultácie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.

24-09-2021

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 24.09.2021 - 30.09.2021

24-09-2021

Využitie vedľajších produktov vo výžive zvierat

23-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Publikácia Ovocie a zelenina - príležitosti a výzvy pre malé udržateľné poľnohospodárstvo

22-09-2021
(zdroj: www.fao.org)

Nové odrody horčice bielej

22-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave

Signalizácia v ochrane rastlín – 40/2021

22-09-2021
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Ochrana proti houbovým chorobám meruněk

20-09-2021
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Kvalita sacharidových siláží a ich analýza

17-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ozimné obilniny z hľadiska prípravy pôdy

16-09-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

FAO uvádza na trh praktické nástroje na podporu sekvestrácie pôdneho organického uhlíka

14-09-2021
(zdroj: www.fao.org)