Novinky

Agrorezort zvládol zabezpečiť štart kampane priamych podpôr aj počas pandémie koronavírusu

08-04-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Niektoré podrobnosti o maku

08-04-2020
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

Komisia podporuje agropotravinárske odvetvie EÚ v čase krízy spôsobenej koronavírusom

07-04-2020
(Zdroj:www.ec.europa.eu)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 03.04.2020-09.04.2020

03-04-2020

Signalizácia v ochrane rastlín – 14/2020

31-03-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SAPS v roku 2020

30-03-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Faktory ovplyvňujúce ceny prenájmu poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

30-03-2020
(Zdroj:www.mdpi.com)

Zmeny v rastlinolekárskej legislatíve

27-03-2020
ÚKSÚP - OOR

Príprava trávnych porastov na vegetačnú sezónu

23-03-2020
NPPC - VÚTPHP Banská Bystrica

Odvetvie produkcie mäsa sa musí prispôsobiť klimatickým zmenám, inak bude zruinované

18-03-2020
(zdroj:www.euractiv.com)