Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 21/2019

06-06-2019
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Aj napriek nestálemu a chladnému počasiu sú už na zemiakoch vykladené vajíčka pásavky zemiakovej. Rovnako môžeme očakávať pri oteplení aj infekciu plesne zemiakovej. Na tieto ošetrenia sa treba pripraviť.

Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata) je najznámejší škodca zemiakovej vňate, spôsobuje holožery. Chrobák má telo oválne, vypuklé a na povrchu lesklé. Krovky sú žlté s desiatimi pozdĺžnymi čiernymi pruhmi. Vajíčko je 0,8-1 mm dlhé, podlhovasté, lesklé, žltooranžové, neskôr tmavne. Larva sa vyvíja v štyroch instaroch, narastie na 15-16 mm a zmení farbu od červenej po žltočervenú. Kukla je voľná, neobalená, dlhá 9 mm. Imága prezimujú 10-15 cm hlboko v pôde na zemiačniskách. Na jar po oteplení vyliezajú z pôdy a preliezajú na nové porasty zemiakov. Oplodnené samičky kladú vajíčka na spodnú stranu listov v kôpkach, jedna samička môže naklásť až 500 vajíčok, ktoré prilepuje na listy. Larvy sú po vyliahnutí veľmi žravé, žerú vo dne v noci, až v poslednom štvrtom instare zalezú do pôdy, odpočinú si a zakuklia sa. Mladé chrobáky ešte môžu v priaznivom počasí vyliezť von a založiť druhú generáciu alebo upadnú do diapauzy a prezimujú.

Kritické číslo pre prah škodlivosti je 100 jarných chrobákov alebo 5 000 lariev na hektár, prípadne 14 ohnísk lariev na ha.

Prípravky povolené na pásavku zemiakovú používajte v súlade s etiketou. Upozorňujem na jedovatosť niektorých prípravkov pre včely, preto treba brať do úvahy aj kvitnúce buriny, ktoré môžu včely v hojnom počte navštevovať. Prípravky pre včely jedovaté sú v zátvorke označené klasifikáciou Vč1. Autorizované sú s účinnou látkou azadirachtín Neemazal-T/S s ochrannou dobou iba 4 dni, na báze chlorantraniliprole Coragen 20 SC (dopredaj), Vesticor  spinosadu Spintor, účinná látka thiacloprid v prípravkoch Bariard, Biscaya 240 OD, Ecail Ultra, len na sadivové zemiaky Calypso 480 SC (dopredaj) a Calypso Al (dopredaj), kombinácia deltamethrin + thiacloprid Proteus 110 OD,  acetamiprid Mospilan 20 SP a Yoroi (dopredaj), Gazelle - dopredaj (max.2-x za sezónu), Carnadine, Apis 200 SE, Aceptir 200 SE (dopredaj) a pyretroidné prípravky Vaztak 10 EC, Vaztak Active, Eribea, (paralelné prípravky Alfathrin 10 EC a Fastac) s účinnou látkou alpha-cypermethrin (max 2-x, nie skoré odrody), beta-cyfluthrin  Buldock 25 EC (max.1-x), cypermethrin Cyprin 10 EC (Vč1), deltamethrin Decis EW 50, Decis Protech (dopredaj), Delta EW 50 a Decis Al (aj na rajčiaky), Scatto, lambda-cyhalothrin  Sparviero, aj na rajčiaky Karate Zeon 5 CS, zeta-cypermethrin Fury 10 EW, kombinácia cypermethrin+chlorpyrifos v prípravku Nurelle a účinná látka tau-fluvalinate Mavrik, Mavrik 2 F, Evure a nová účinná látka cyantraniliprole v prípravku Benevia.

Pleseň zemiakov (Phytophthora infestans) sa šíri pri teplotách 10-15°C a daždivom počasí. Pri  teplotách nad 30°C je infekcia zastavená, pleseň odumiera. Predpokladom nástupu choroby je výskyt plesne na danej lokalite v minulom roku, náchylné odrody zemiakov a trvanie priaznivých podmienok 8 týždňov po vzídení zemiakov. Choroba sa šíri z hľúz, ktoré boli vysadené už infikované a z rastlinných zvyškov z predchádzajúceho roku, na ktorých huba prezimovala. Príznaky sa objavujú najskôr na listoch svetlými škvrnami od okraja listu. Tieto škvrny postupne hnednú až usychajú. Na spodnej strane škvŕn sa tvorí povlak mycélia. Choroba sa prenáša na stonky, kde tvorí tmavé zahnívajúce škvrny až odumrie celá rastlina. Šírenie choroby je veľmi rýchle. Pri teplote 10-24°C a vlhkosti vzduchu 75 % počas 48 hodín alebo ovlhčení listu počas 4 hodín,  nastáva masívne tvorenie konídií, tieto sú roznášané vetrom a dažďom  a spôsobujú nové infekcie. V porastoch sa šíria lokálne, vytvárajú okolice, kde môžu byť rastliny zničené v priebehu jedného dňa – „zhoria na tabak“. Veľké nebezpečenstvo je preniknutie spór huby do hľúz v pôde. Napadnuté hľuzy majú na povrchu oceľovošedú šupku a vo vnútri hnedé až čierne škvrny. Z konzumného hľadiska sú nepoužiteľné, zle sa skladujú a pokiaľ aj skladovanie vydržia a použijú sa ako sadba, sú primárnym zdrojom infekcie.

Vzhľadom na zrážky a vhodné teploty sa rozhodnite pre spôsob účinku fungicídov. Systémové fungicídy, ktoré prenikajú do rastliny a sú šírené cievnym systémom aj do nových prírastkov, majú liečebné účinky ale ich nevýhodou je vznik rezistencie, čo v praxi znamená, že pri častom používaní strácajú účinok. Autorizované sú účinné látky: benalaxyl+mancozeb v prípravkoch Galben M (max. 2x)-dopredaj, benalaxyl-M+mancozeb Fantic M, cymoxanil+famoxadone Tanos 50 WG (v zemiakoch max.6x, v rajčiakoch pestovaných v skleníkoch a foliovníkoch max.4x) do spotreby, cymoxanil+chlorothalonil Mixanil (paralený Talonil 500 SC), cymoxanil+propamocarb Rival Duo, dimetomorph+mancozeb Acrobat MZ WG (aj rajčiak), fluazinam Altima 500 SC, Nando 500 SC je zvlášť vhodný na záver ošetrení pre vysokú účinnosť proti plesni na hľuzách. Odolnosť voči zmytiu je už 15 minút po aplikácii. Fluopicolide+propamocarb Infinito je odolný voči dažďu 1 hod. po aplikácii. Fenamidone+propamocarb Consento je systémový aj translaminárny-dopredaj, kombinácia azoxystrobin+fluazinam je v prípravku Vendetta (aj alternária) a čistý cymoxanil v prípravku Sacron WG , cymoxanil+propamocarb v prípravku Omix Duo, Omix len v rajčikoch a cymoxanil+oxychlorid medi Kupfer Ffusilan WG, cymoxanil+mancozeb Lardo Gold.

V suchom a ustálenom počasí vyhovujú aj kontaktné fungicídy. Ich vlastnosťou je, že ochraňujú listy na tom mieste kam dopadli, tvoria tak bariéru na povrchu listov, ktorá zabráni klíčeniu spór. Pri ich aplikácii treba dostatočné množstvo vody, aby pokryli čo najväčšiu časť rastlín. Ich nevýhodou je že nemajú liečebný účinok, nezastavujú vzniknutú infekciu a môžu byť zmyté silnými dažďami, lebo neprenikajú do vnútra rastliny. Chlorothalonil Bravo 500 je odolný voči zmytiu 15 minút po aplikácii, Banko 500 SC (v zemiakoch 1 postrek z 2 roky na tom istom pozemku, v rajčiakoch 1x za vegetáciu), prípravok Cloril povolený aj v rajčiakoch a Gwarant, folpet Folpan 80 WDG. Odolnosť voči dažďu zvýši pridanie Agrovitalu. Klasické prípravky s oxychloridom medi Kuprikol 50 (v rajčiaku aj proti septorióze a černi), Champion 50 WG (aj rajčiak) do spotreby, Kocide 2000 (len rajčiak) a len v rajčiakoch povolený Cuproxat SC, tiež Flowbrix, sú odolné voči zmytiu, prípravok s obsahom kovovej medi je Coprantol Duo, Airone SC, mancozeb Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Mancosan 80 WP, Manfil 75 WGManfil 80 WG (aj rajčiak), Penncozeb 75 WGVondozeb 75 WG. Metiram Polyram WG a propineb Antre 70 WG použite max.2x-do spotreby. Kombinácia hydroxid+oxychlorid medi Coprantol Duo, Airone SCBadge WG.

Lokálne systémové fungicídy sa tiež nešíria v rastline cievnym systémom, ale majú tú vlastnosť, že prenikajú do vnútra rastliny na mieste kde dopadli, prenikajú translaminárne až na spodnú stranu listu a dokážu zasiahnúť už vyklíčené spóry v rastline. Pôsobia tak nielen preventívne, ale pri rýchlom zásahu aj kuratívne, zastavujú rast plesne. Patria sem cymoxanil+mancozeb Micexanil, Moximate 725 WP (max. 4x), Moximate 725 WG (max. 4x), Nautile DG, Nautile WPProfilux a Curzate Gold  potrebuje na zvýšenie odolnosti voči zmytiu Agrovital, mancozeb+metalaxil-M Ridomil Gold MZ 68 WG (max. 3x) a Armetil M, nandipropamid Revus 250 SC je odolný po 30 minútach. Sú povolené v integrovanej produkcii. Kombinácie cymoxanil+mandipropamid sú v prípravku Carial Flex a difenoconazole v prípravku Revus Top (aj proti alternáriovej škvrnitosti zemiakov), dimetomorph+fluazinam v Banjo Forte a oxychlorid medi+metalaxyl Armetil C.