Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 23/2018 - Víjačka kukuričná

04-07-2018
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Nezvyčajne teplé počasie v máji a júni spôsobilo, že sú poľné plodiny vo vyšších vývojových fázach, aj mnohí škodcovia sa vyvinuli skôr. Už v 22. a 23. týždni sme dosiahli sumu efektívnych teplôt (SET) 360d° (denných stupňov Celsia), ktorá signalizuje začiatok kladenia vajíčok víjačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis). To znamená, že ošetrovanie treba začať na konci 24. týždňa, podľa typu zvoleného insekticídu.

Víjačka kukuričná prezimuje vo zvyškoch rastlín kukurice v štádiu húsenice, kde sa v priebehu mája a júna zakuklí a vylieta motýľ. Samička je žltohnedej farby, dlhá okolo 20 mm s rozpätím krídiel 30 mm. Na vonkajšej strane predných krídiel má dva tmavšie pásy. Samček je trochu menší a štíhlejší s tmavšími krídlami. Samičky kladú vajíčka na spodnú stranu listov v blízkosti stredného rebra po 10-30 kusoch usporiadaných do nepravidelného oválu. Jedna samička môže postupne vyklásť okolo 300 vajíčok. Húsenice sa liahnu asi o 10-15 dní.  V prvom instare dosahujú veľkosť 2 mm, v druhom 2-3 mm, v treťom 3-5, vo štvrtom instare až 17 mm. Vyvinuté larvy sú dlhé 25 mm a široké 3 mm, sivožlté s hnedou hlavou. Najmladšie húsenice sa živia listami a bliznami kvetov, napádajú aj metliny a neskôr prenikajú do  stonky alebo do šúľkov. Migrujú v rastline a pred zberom kukurice zaliezajú do dolných častí stonky, kde prezimujú. Najviac vyvinutých lariev sa nachádza 30 cm nad zemou. Počas žeru poškodzujú vnútro stebla, klasu a ničia zrná. Preto je zvlášť dôležité ošetrovať porasty osivovej a zrnovej kukurice. Poškodené časti rastlín sú vstupnou bránou fuzarióz.

Ochrana proti víjačke kukuričnej môže byť podľa rozhodnutia farmára:

Biologická

  • zavesenie kapslí prípravku TRICHOPLUS so živými osičkami Trichogramma pintoi a Trichogramma evanescens, ktoré kladú vajíčka do vajíčok víjačky kukuričnej a mory bavlníkovej, kde prebieha celý ich vývoj. Prvú aplikáciu treba urobiť na začiatku kladenia vajíčok víjačky zavesením kapslí v pároch na najvrchnejší list, druhú po 7 až 10 dňoch. Táto metóda je efektívna pri predpokladanom napadnutí 25 % a viac rastlín. V kukurici siatej je povolená dávka 100 kapslí na ha v dvoch aplikáciách, v kukurici cukrovej až 150 kapslí v troch aplikáciách. Je najvyšší čas vyvesiť kapsle do porastu.
  • selektívne biologický insekticídny prípravok vo forme zmáčateľného prášku LEPINOX PLUS obsahuje Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki. Je určený proti víjačke kukuričnej v chmeli. Pôsobí ako požerový preparát špecificky proti húseniciam motýľov radu Lepidoptera. Prípravok je najúčinnejší proti húseniciam prvého a druhého instaru. Húsenice po požití prípravku zastavujú prestávajú prijímať potravu a po 2-5 dňoch hynú. Nepôsobí na dospelé jedince motýľov ani na iných škodcov, nepoškodzuje ani ich antagonistov. Použitie max. 3x za sezónu.

Chemická

  • postrek vyliahnutých húseníc a vajíčok vysoko selektívnym kontaktným a požerovým jedom methoxyfenozide v prípravku INTEGRO, ktorý zastavuje požer húseníc už po niekoľkých hodinách a nevyliahnu sa ani zasiahnuté vajíčka, ani tie ktoré sú vykladené na ošetrenú plochu. Čakacia ochranná doba je veľmi priaznivá - 3 dni.  Alebo postrek prípravkom s účinnou látkou indoxacarb STEWARD, ktorý pôsobí rovnako do 4 hodín po aplikácii, má translaminárne pôsobenie. Aplikujú sa na začiatku hromadného liahnutia húseníc. Steward je povolený do zrnovej aj cukrovej kukurice. V cukrovej má čakaciu dobu, po ktorej je možný zber, 14 dní. 
  • prípravok s účinnou látkou chlorantraniliprole CORAGEN 20 SC odporúča výrobca aplikovať na začiatku liahnutia húseníc a postrek zopakovať v mliečnej až fyziologickej zrelosti, max. 2x za vegetáciu.
  • ošetrenie húseníc víjačky 7 -10 dní po dosiahnutí maxima náletu motýľov do svetelných lapačov požerovými a dotykovými jedmi s repelentným účinkom na báze pyretroidov:  deltamethrinu DECIS EW 50, DELTA EW 50, DECIS PROTECH,  lambda-cyhalothrinu KARATE ZEON 5 CS,  SPARVIERO a LAMBDOL a na neprofesionálne použitie v záhradách a predzáhradkách SAMURAJ. Lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyrethroidov. Účinná látka rýchlo preniká do kutikuly hmyzu a spôsobuje narušenie nervového systému zasahovaním do sodíkových kanálov čím dochádza k rýchlemu úhynu hmyzu. V priebehu niekoľkých minút dochádza k dezorientácií a zastaveniu žeru, nasleduje ochrnutie a úhyn hmyzu. Protipožerový a repelentný účinok tiež prispieva k účinku ochrany plodín, zahrňujúci prevenciu prenosu vírusov hmyzom. Vyznačuje sa rýchlou účinnosťou (knockdown efektom) a dlhým reziduálnym pôsobením. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Použite max. 2x za sezónu s odstupom 12 dní. Rovnako používajte aj prípravok na báze cypermethrinu CYPERKILL MAX (účinkujú aj na zunčavku jačmennú na kukurici) alebo RAFAN MAX, CYTHRIN MAX a SUPERSECT MAX. Účinná látka cypermethrin vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervových membrán, nasledovanú kŕčom a úhynom jedinca. Nepôsobí systémovo, je neprchavý a vo vode takmer nerozpustný.
  • prípravok s účinnou látkou beta-cyfluthrin+chlorpyrifos PYRINEX SUPREME, ktorý odporúča výrobca aplikovať najneskôr týždeň po prvom vrchole náletu motýľov a o týždeň postrek zopakovať prípravkom s iným spôsobom účinku.
  • prípravok na báze chlorantranilipole+lambda-cyhalothrin AMPLIGO je kontaktný a požerový jed. Účinkuje tiež ovicídne a larvicídne. Účinná látka sa vyznačuje rýchlym nástupom účinku. Zasiahnutý hmyz v dôsledku ochrnutia okamžite prestáva prijímať potravu. Firma odporúča prípravok aplikovať od rastovej fázy vyvinutých 4 kolienok (BBCH 34) do rastovej fázy kedy sú zrná v strede šúľka žltobiele, obsahujú mliečny obsah, okolo 40% sušiny (BBCH 77). Aplikujte maximálne 1x za vegetačnú sezónu.

Významnou pomôckou na presné určenie začiatku kladenia vajíčok je suma efektívnych teplôt 360d°C (ktorú sme už dosiahli)  a pre optimálny termín pre chemický zásah suma 550d°C. Suma efektívnych teplôt sa vypočíta ako súčet prebytkov nad 10°C z priemerných denných teplôt od začiatku vegetácie.

Približne v tom istom čase lieta ďalší motýl, ktorý je nielen škodcom kukurice, ale široký polyfág.

Je to mora bavlníková (Helicoverpa armigera). Na kukurici poškodzuje iba šúľky, nevžiera sa do stebiel kukurice. Imágo má rozpätie krídiel 30-40 mm, žltkastej, oranžovej alebo olivovozelenej  farby. Pri tomto druhu je samička tmavšia ako samček. Na krídlach majú okrúhle alebo bodkované škvrny a na zadnom páre tmavosivý pás na okraji. Vajíčka sú polguľovité. Larvy sú žltozelenej až tmavofialovej farby, na chrbte majú tri pozdĺžne tmavé pása a čierne bradavičky, na bokoch široký svetlý pás. Dorastená larva meria 15-22 mm.

Zaujímavosťou pri tomto škodcovi je, že v našich podmienkach prezimuje iba ojedinele, ale migruje z Afriky a teplých častí Európy na sever. U nás sa objavuje od mája do septembra. Jedna samička nakladie 300 až 2000 vajíčok v skupinkách po 2-3 alebo jednotlivo na spodnú stranu listov. O 5-10 dní sa vyliahnu larvy, ktoré požierajú obaly vajíčka a neskôr  samotné rastliny. Vývoj prebieha cez šesť instarov. Optimálna teplota pre vývin lariev je 22-28°C. Počet generácií do roka závisí od teplotných podmienok. Kuklí sa a prezimuje v pôde, vyliahnuté imága sa v domovskej krajine živia nektárom kvetov a pária sa niekoľko dní po vyliahnutí. Napáda viac ako 200 druhov rastlín. U nás bola prvý krát pozorovaná na rajčiakoch v roku 1995 a na kukurici v roku 2003. Odvtedy bola nájdená aj na slnečnici, paprike, tekvici, strukovinách a lucerne aj na okrasných rastlinách.

Prirodzenými nepriateľmi škodcu je vajíčkový parazitoid trichogramma alebo parazitoidy z radu blanokrídlovcov, larvami sa živia aj vtáky. Prevenciou prezimovania je hlboká orba a častejšia kultivácia. Sú proti nej povolené biologické prípravky TRICHOPLUS so živými osičkami Trichogramma pintoi a Trichogramma evanescens do kukurice a niektorej zeleniny a LEPINOX PLUS s obsahom Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki do ovocia, zeleniny a cukrovej repy. Z chemických prípravkov je proti more bavlníkovej povolený methoxyfenozide v prípravku INTEGRO s ochrannou čakacou dobou 3 dni a beta-cyfluthrin+chlorpyrifos PYRINEX SUPREME s ochrannou dobou 45 dní pre zákaz vstupu do porastu a zber.