Úvod / Informácie / Legislatíva, dotácie

Dotazník "Spoločná poľnohospodárska politika na Slovensku", každý sa môže vyjadriť

12-02-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Ak chcete aj vy ovplyvniť budúcnosť poľnohospodárskej politiky na Slovensku, vyplňte dotazník týkajúci sa prípravy Strategického plánu k Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) na Slovensku pre roky 2021-2027.

Cieľom dotazníka je identifikovať potreby a preferencie verejnosti o nastavení SPP prostredníctvom skupín otázok rozdelených do piatich celkov:

Všeobecné informácie o respondentoch
Slovenské poľnohospodárstvo, vidiecke oblasti a spoločnosť
Spoločná poľnohospodárska politika 2021- 2027 na Slovensku
Priority I. Piliera SPP – Priame platby
Priority II. Piliera SPP – Rozvoj vidieka

Vyplnenie dotazníka zaberie odhadom 15 minút a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si veľmi váži Váš čas venovaný budúcnosti poľnohospodárstva a rozvoju vidieka na Slovensku.

Dotazník je možné vyplniť do 15.2.2019 na nasledovnom linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0i4FsrJ2NAh48vmSGh2m5hlWwobvDURF2jzVVkU9T8Uwk4g/viewform?vc=0&c=0&w=1