Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ: spustenie Paktu o vidieku

05-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia spustila Pakt o vidieku, iniciatívu, ktorá bola ohlásená v dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti EÚ predloženej v júni 2021. Cieľom nového paktu je mobilizovať verejné orgány a zainteresované strany, aby konali na základe potrieb a ambícií vidieckych oblastí. Poskytne spoločný rámec na zapojenie sa a spoluprácu na úrovni EÚ, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica, komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski  a komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira pozvali verejnosť, aby sa zapojila do diskusie o Pakte o vidieku. Vyzývajú všetky zainteresované strany, aby vyjadrili svoju podporu cieľom Dlhodobej vízie a podieľali sa na rozvoji a implementácii Paktu o vidieku. Komisia podporí výmenu nápadov a osvedčených postupov na všetkých úrovniach.

Na základe rozsiahlych konzultácií s občanmi a vidieckymi zainteresovanými stranami identifikuje dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ naliehavé výzvy a poukazuje na niektoré z najsľubnejších príležitostí, ktoré sú pre tieto oblasti dostupné. S podporou Paktu o vidieku a Akčného plánu pre vidiek, ktoré vypracovala Komisia, sa dlhodobá vízia zameriava na to, aby boli vidiecke oblasti EÚ silnejšie, prepojenejšie, odolnejšie a prosperujúcejšie.

Zainteresované strany a vidiecke subjekty môžu pripojiť ku komunite Paktu o vidieku a zdieľať úvahy a nápady týkajúce sa jeho implementácie a rozvoja od decembra 2021 do júna 2022. V júni 2022 budú na konferencii Paktu o vidieku zhrnuté všetky príspevky a definované opatrenia, ktoré treba prijať.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-eus-rural-areas-launch-rural-pact-2021-dec-20_en