Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

EÚ posilňuje svoje vedúce postavenie v globálnom obchode s agropotravinami

09-09-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Rok 2020 znamenal ďalšie zlepšenie vedúcej pozície EÚ medzi najväčšími svetovými vývozcami agropotravinárskych výrobkov. V rámci dovozu sa EÚ stala po USA a Číne tretím najväčším dovozcom.

Rok 2020 bol pre agropotravinársky obchod EÚ mimoriadne náročný, ale úspešný. Agropotravinársky obchod dosiahol celkovú hodnotu 306 mld. EUR: 184 mld. EUR - vývoz a 122 mld. EUR - dovoz. Obe hodnoty predstavujú v porovnaní s rokom 2019 mierny nárast o 1,4%, respektíve 0,5%.

Medzinárodný obchod zohral rozhodujúcu úlohu pri zmierňovaní devastujúceho hospodárskeho dopadu pandémie COVID-19 a predstavoval ústredný nástroj pri zvyšovaní odolnosti. EÚ je najväčší obchodný blok a jeho pozíciu vo svetovom obchode podporuje rozsiahla sieť dohôd o voľnom obchode.

EÚ vyváža široký sortiment výrobkov zo všetkých častí hodnotového reťazca, čo dokazuje konkurencieschopnosť agropotravinárskeho odvetvia EÚ v rôznych triedach výrobkov, od komodít až po potravinové výrobky s vysokým stupňom spracovania. Na strane dovozu do EÚ jednoznačne dominujú základné poľnohospodárske potraviny a krmivá, ktoré predstavujú asi 75% celkového dovozu.

Z hľadiska kategórií produktov k zvýšeniu celkového vývozu agropotravinárskych výrobkov výrazne prispel vývoz bravčového mäsa a pšenice. Rast dovozu agropotravinárskych produktov do EÚ bol spôsobený predovšetkým zvýšením hodnôt dovozu olejnín, mastných kyselín a voskov, palmového oleja, ovocia a sójových bôbov.

Hlavnými destináciami rastúceho agropotravinárskeho vývozu z EÚ v roku 2020 boli Čína, Švajčiarsko a región Blízkeho východu a severnej Afriky. Najviac klesla hodnota vývozu do USA, Turecka, Singapuru a Japonska. Dovoz sa výrazne zvýšil najmä z Kanady. Najviac klesla hodnota dovozu zo Spojeného kráľovstva, Ukrajiny a USA.

Najdôležitejším partnerom EÚ v obchode s agropotravinami bolo v roku 2020 Spojené kráľovstvo s podielom 23% na celkovom vývoze agropotravín a 13% na celkovom dovoze.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4584