Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Hraboš poľný a možnosti jeho regulácie

29-09-2020
doc. Ing. J. Suchomel, PhD.; doc. RNDr. M.Heroldová, CSc. | suchomel@email.cz
Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Naše pole 6/2020, str. 22-24)