Úvod / Informácie / Živočíšna výroba / Ošípané

Africký mor ošípaných na Slovensku – aktuálny vývoj situácie

12-08-2019
(zdroj: www.svps.sk)