Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Legislatíva a kontrola klasifikácie jatočne opracovaných tiel HD v EÚ a SR

07-07-2021
Ing. Martina Gondeková, PhD.1; Ing. Zuzana Salagová2; Ing. Peter Demo, PhD.1; Ing. Ján Tomka, PhD.1; Ing. Ján Huba, CSc.1 | martina.gondekova@nppc.sk
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR
(zdroj: Slovenský chov máj 2021, str. 20-21)