Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Rôzne

Úroveň obnovy techniky je v SR opäť nedostačujúca

03-07-2020
Juraj Huba | agrion@agrion.sk
AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 4/2020, str. 22)

Rok 2019 bol z hľadiska obnovy poľnohospodárskej techniky na Slovensku priemerný. Do evidencie Prezídia Policajného zboru sa prihlásilo 780-nových traktorov nad 36,8 KW, čo je síce oproti roku 2018 nárast o 8-percent, ale z pohľadu priemeru ostatných piatich rokov hovoríme o poklese obnovy traktorového parku o 0,89-percenta.

Tabuľka 1

Nové traktory v SR

Zo 780-nových traktorov bolo najviac prihlásených strojov značky John Deere. Trhový podiel zeleno-žltých traktorov prvý raz za sedem rokov (odkedy sekretariát AGRION pripravuje štatistiku prihlasovania nových traktorov) prekročil jednu štvrtinu. Do evidencie pribudlo 196-strojov John Deere.

Takmer 15-percent zo všetkých prihlásených traktorov v roku 2019 pripadlo na výrobcu Zetor. Na Slovensku prihlásil 112 nových traktorov.

Významne sa darilo tretej značke v poradí – Case IH, ktorá taktiež prepisovala historické rekordy. Zo 108-prihlásenými traktormi obsadila takmer 14-percent trhu, čo jej prinieslo najvyššie výsledky za ostatných sedem rokov.

Štvorkou s 99-prihlásenými traktormi je New Holland a trhovým podielom 12,7-percenta.

Piate miesto, tak ako vlani, patrí značke Kubota. Tá s 51-prihlásenými traktormi získala 6,5-percentný trhový podiel. 

Štyri najpredávanejšie značky na trhu, ktorých podiel presiahol 10-percent, ovládajú presne dve tretiny slovenského trhu s traktormi. Ešte vlani pripadalo na štyri najpredávanejšie značky 62-percent trhu a predvlani dokonca ani 60-percent trhu. To znamená, že v roku 2019 na zostávajúcu jednu tretinu trhu s traktormi prislúcha 21 ďalších na Slovensku zaregistrovaných značiek.

Tabuľka 2

Nové traktory v ČR

V Českej republike je podľa nášho partnerského Združenia dovozcov poľnohospodárskej techniky situácia o niečo rôznorodejšia. Štyri najpredávanejšie značky ovládajú len 55-percent trhu.

Celkovo bolo v roku 2019 v Českej republike prihlásených 2 297 nových traktorov. To znamená, že za riekou Moravou sa predalo takmer trikrát viac traktorov ako na Slovensku.

Dominantnou je tak ako u nás značka John Deere, ktorá ovláda takmer 23 percent trhu. Dvojkou je domáci Zetor s 12-percetným podielom na trhu a trojkou New Holland s takmer 11-percentami. Štvrté miesto patrí traktorom Case IH a päťka je Kubota. Okrem výmeny na tretej a štvrtej pozícii je poradie trhových podielov v Českej republike také, ako u nás.

Najväčší konkurenti Slovenska pri výrobe potravín

Pokiaľ pri veľkosti štátu, počte obyvateľov, ale aj poľnohospodárstve máme tendenciu pozerať sa na Českú republiku ako na dvojnásobne väčšiu, tak pri obnove poľnohospodárskej techniky to neplatí.

Ak u nás hospodárime podľa Zelenej správy na 1 920-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, tak pri počte 780-nových traktorov pripadá jeden nový stroj na 2 462-hektárov pôdy.

Ak podľa Situačnej a výhľadovej správy z ČR hospodária naši západní susedia na výmere 3 522-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, tak pri počte vlani prihlásených 2 297-nových traktorov pripadá jeden nový stroj na 1 533-hektárov. Tento prístup k obnove poľnohospodárskej techniky samozrejme musí mať vplyv na konkurencieschopnosť pri výrobe poľnohospodárskych komodít a potravín. Už dnes je podľa údajov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Česká republika najväčším dovozcom potravín na Slovensko.

Druhým najväčším dovozcom na Slovensko je Poľsko. Pri ich výmere poľnohospodárskej pôdy na úrovni 14 447-tisíc hektárov a prihlásených 7 855-nových traktorov nad 50-konských síl prislúcha jeden nový traktor na 1 839-hektárov pôdy. Takže aj v krajine s nižšou priemernou výmerou pôdy na farmu a s vysokým predajom traktorov aj do 50-konských síl dosahujeme pri silnejších traktoroch horšie výsledky.

Podiel Nemecka na dovoze potravín na Slovensko dosahuje 12-percent. Patrí mu tak tretie miesto s pohľadu najväčších importérov potravín na Slovensko. Nemecko obhospodaruje 16 704-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. Pri počte 22 732-prihlásených traktorov nad 50-konských síl to znamená, že jeden nový stroj pripadá na 735-hektárov pôdy.

Slovensko v boji o vlastnú potravinovú suverenitu prehráva so štátmi, ktoré dokážu viac investovať do poľnohospodárskej politiky. To sa samozrejme musí prejaviť vo všetkých fázach výroby potravín. Výsledkom potom je, že nemecký roľník investuje do obnovy napríklad traktorov trikrát viac, ako slovenský poľnohospodár. Pri hospodárení na spoločnom trhu Európskej únie to môže znamenať len to, čoho sme dlhodobo svedkami. Prehlbujúceho sa salda zahraničnoobchodnej bilancie s agrokomoditami a poklesu ekonomickej veľkosti agrosektora v podobe zamestnanosti a podielu na hrubom domácom produkte.