Novinky

Výzva pre žiadateľov k poskytnutiu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019

26-06-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Vysoká teplota zvyšuje podiel státia kráv

21-06-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, American Society of Animal Science)

Agrorezort otvoril druhú karanténnu stanicu, dočasný domov v nej nájde stovka zvierat

20-06-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zverejnenie výzvy č. 33/PRV/2018 pre podopatrenie 2.3 - Podpora na odbornú prípravu poradcov

13-06-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2018

13-06-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 15/2018 - Ošetrenie repky počas kvitnutia

12-06-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 14/2018 - Ošetrenie obilnín počas steblovania

07-06-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Zabudnutý strom jarabina oskorušová

06-06-2018
MENDELU- Zahradnická fakulta, Ústav ovocinárstva ZF – doktorand Lednice ČR

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 01.06.2018 - 07.06.2018

01-06-2018

Rozhodujúce parametre drevených sudov pre výrobu "barrique" vín

31-05-2018
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre