Novinky

Kúkoľ - zriedkavá burina

29-10-2018
NPPC – VÚA Michalovce

PPA začala vyplácať slovenským farmárom preddavky vo výške viac ako 23 miliónov eur

26-10-2018
(www.mpsr.sk)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 26.10.2018 - 01.11.2018

26-10-2018

Ozimné obilniny

26-10-2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby

Riešenie rizík v poľnohospodárstve je kľúčom k stabilite zásobovania občanov potravinami

22-10-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 19.10.2018 - 25.10.2018

19-10-2018

Hlavné zásady zberu kukurice siatej na zrno

16-10-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pozemkové úpravy pomôžu priniesť poriadok do vlastníckych vzťahov

16-10-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 12.10.2018 - 18.10.2018

12-10-2018

Maštaľný hnoj, významný zdroj organickej hmoty a živín

11-10-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre