Novinky

Schéma minimálnej pomoci na podporu využívania poradenských služieb v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve

07-02-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 4/2019

06-02-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2019

05-02-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Registrácia včelstiev v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

04-02-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Aktuálny pohľad na produkciu a využitie biomasy na energetické účely

04-02-2019
1NPPC – Výskumnýústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá; 3TU Zvolen – Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

01-02-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Sejba jarných plodín

30-01-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Európska únia i Slovensko trpia nedostatkom rastlinných bielkovín

29-01-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Pestovanie levandule

28-01-2019
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Správa o mechanizme včasného varovania pre potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo

23-01-2019
(zdroj: www.fao.org)