Novinky

Prečo sú obilniny tolerantné voči suchu?

10-05-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Termín na podávanie jednotných žiadostí pre poľnohospodárov sa blíži

10-05-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agronomický pohľad na kvalitu presnej sejby

10-05-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technika pre chemickú ochranu rastlín

09-05-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Poloautomatické usporiadanie kultúrnych dielov ako protierózne opatrenie

04-05-2018
NPPC - VÚPOP Bratislava

Virové choroby řepky

03-05-2018
Katedra ochrany rostlin, FAPPZ, ČZU Praha
(zdroj: Naše pole 3/2018, str. 14-17)

Upozornenie o vykonávaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018

02-05-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznam pre žiadateľov o platbu na dobré životné podmienky zvierat - operácia zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných

02-05-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Upozornenie na končiaci sa termín predkladania jednotnej žiadosti na rok 2018

25-04-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Efektívne využívanie trávnych porastov pasením zvyšuje kvalitu pôdy

24-04-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Rothamsted Research)