Novinky

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v roku 2019 v SAPS

20-03-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie

18-03-2019
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Banská Bystrica; 4 Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava

Africký mor ošípaných aktuálne

13-03-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Význam strukovín a pseudoobilovín vo výžive zvierat

13-03-2019
1 Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Komárno; 2 Odbor výživy, NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 3 Komárno

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k praktickej aplikácii § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

11-03-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Pestovanie jarných pšeníc a jačmeňov

05-03-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky

04-03-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Fenikel sladký – zelenina, ktorá nás zaujala

28-02-2019
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

Kotercové ustajnenie pre dobytok

26-02-2019
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

"Malé" detaily, ktoré znamenajú veľké zmeny v úspešnom odchove teliat

22-02-2019
špeciálny poradca SCHAUMANN SLOVENSKO, súkromný veterinárny lekár