Novinky

Invázne druhy rastlín v národnej a európskej legislatíve

04-07-2018
NPPC – Výskumný ústav agroekológie

Signalizácia v ochrane rastlín – 23/2018 - Víjačka kukuričná

04-07-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Digestát vo výžive a hnojení repky

27-06-2018
1 Mendelova univerzita v Brně; 2 AGROEKO Žamberk s. r. o.

Výzva pre žiadateľov k poskytnutiu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019

26-06-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Vysoká teplota zvyšuje podiel státia kráv

21-06-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, American Society of Animal Science)

Agrorezort otvoril druhú karanténnu stanicu, dočasný domov v nej nájde stovka zvierat

20-06-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zverejnenie výzvy č. 33/PRV/2018 pre podopatrenie 2.3 - Podpora na odbornú prípravu poradcov

13-06-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2018

13-06-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 15/2018 - Ošetrenie repky počas kvitnutia

12-06-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 14/2018 - Ošetrenie obilnín počas steblovania

07-06-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany