Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Otvorenie verejnej konzultácie v oblasti Systému zemepisných označení EÚ

26-01-2021
(zdroj: www.euipo.europa.eu)

Európska komisia začala verejnú konzultáciu, v ktorej vyzýva občanov a organizácie, ako aj národné a regionálne verejné orgány, aby prispeli k posúdeniu toho, ako posilniť Systém zemepisných označení.

Európska únia chráni takmer 3 400 názvov špecifických poľnohospodárskych a potravinárskych produktov, produktov rybolovu a akvakultúry, vín, liehovín a aromatizovaných vínnych výrobkov, a to v rámci jedného zo svojich systémov kvality EÚ: Zemepisné označenie (ZO), Chránené označenie pôvodu (CHOP). ), Chránené zemepisné označenie (CHZO) a Zaručená tradičná špecialita (ZTŠ).

Cieľom verejnej konzultácie je zhromaždiť názory na hlavné výzvy, ktoré je potrebné v rámci plánovanej revízie vyriešiť, ako aj na ich hlavné príčiny, ďalej na súbor politických možností, ktoré je možné naplánovať na riešenie týchto výziev a na dopady vyplývajúce z týchto rôznych  možností.

Dotazník je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ cez webovú stránku Európskej komisie venovanú konzultáciám. Uzávierka príspevkov je 9. apríla 2021.

Preklad z origimálu

Zdroj:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/8485399