Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Krátkodobý výhľad: aj keď stále zostáva veľa neistôt, perspektívy agropotravinárskeho sektoru zostávajú celkovo pozitívne

06-10-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Tretí tohtoročný krátkodobý výhľad ovplyvňujú následky krízy Covid-19, v ktorej pretrváva veľa neistôt. V porovnaní s ostatnými odvetviami sa však očakáva, že dopad krízy na agropotravinársky sektor zostane obmedzený. Zdá sa, že sa  zväčša posilňujú existujúce trendy, ako napríklad zvýšenie v oblasti dopytu po miestnych potravinách, krátkych dodávateľských reťazcov a online predaja potravín.

V tejto súvislosti zostáva situácia v roku 2020 relatívne pozitívna:

 • oživenie cien mliečnych výrobkov a mäsa;
 • naďalej silný rast zberu mlieka;
 • zvýšenie pozitívnej obchodnej bilancie s mäsom;
 • odhaduje sa zvýšenie produkcie olejnín a bielkovinových plodín;
 • vývoz olivového oleja z EÚ dosiahne novú rekordnú úroveň.

Významnými výnimkami sú obilniny (najmä pšenica) a cukor, ktoré utrpeli ujmu vplyvom nepriaznivého počasia alebo fytosanitárnych podmienok.

Odhadovaná produkcia v EÚ v r. 2020/2021:

Plodiny na ornej pôde

 • obilniny:  274.3 mil. ton (7% menej ako v r. 2019/20)
 • kukurica: 63.1 mil. ton (10% menej ako v r. 2019/20)
 • olejniny: 28.4 mil. ton, (o 1% viac ako v r. 2019/20)
 • bielkovinové plodiny:  4.5 mil. ton for 2020/21, (10% viac ako v r. 2019/20)
 • cukor: 15.9 mil. ton (mierny pokles oproti r. 2019/20)

Špecializované plodiny

 • olivový olej:  viac ako  2 mil. ton,  (17% viac ako v r. 2019/20)
 • jablká:11.5 mil. ton, (2% pod the 5-ročným priemerom)
 • pomaranče: cca  6.2 mil. ton, (5% menej ako v r. 2019/2020)

Mlieko a mliečne výrobky

 • mlieko: očakáva sa nárast o 1.4% in 2020, o 0.8% v roku 2021
 • sušené odstredené mlieko - vývoz v r. 2020: 850,000 ton a masla: 320,000 ton – podporí rast produkcie
 • syry: očakávaný nárast vývozu o 5% , následný nárast produkcie o 0.7% v roku 2020. Ďalšie posuny v stravovacích službách a maloobchode by mali zvýšiť spotrebu v roku 2021  o 0,5%.

Mäso

 • hovädzie mäso: v roku 2020 očakávaný pokles produkcie o 1.4%, v roku  2021 odhadovaný ďalší pokles o 1,5%.
 • bravčové mäso: očakávaný pokles produkcie o 0,5% v r. 2020 a o 1% v r. 2021.
 • hydinové mäso: očakávaný nárast produkcie o 1% v r. 2020 a o 1% v r. 2021.
 • ovčie a kozie mäso: očakávaný pokles produkcie o 3% v r. 2020 a o 2% v r. 2021.