Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Krátkodobý výhľad pre poľnohospodárske odvetvia

07-07-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Rozsah dopadu korona - krízy a hospodárskeho oživenia zostávajú značne neisté. Potravinový dodávateľský reťazec sa však počas krízy ukázal ako odolný. S postupným zrušením reštrikčných opatrení v celej Európe by sa mal zvýšiť dopyt najmä po reštauráciách, baroch a kaviarňach, aj keď v krátkodobom horizonte by sa z dôvodu zníženej kúpnej sily domácností nemal vrátiť späť na úroveň z roku 2019. V dôsledku toho sa zvyšujú aj ceny.

Prepuknutie epidémie Covid-19 a súvisiace opatrenia prijaté členskými štátmi vytvorili skôr dopytový než ponukový šok. To sa odráža v dobrých vyhliadkach na produkciu v rôznych odvetviach, ako je produkcia mlieka, cukru, bravčového mäsa, olivového oleja, vína a rajčín. Vyhliadky vývozu zostávajú celkovo dobré.

Plodiny na ornej pôde

V roku 2020/21 sa predpokladá, že produkcia obilnín v EÚ dosiahne 286,3 mil. ton, čo je pokles o 2,7% v porovnaní s rokom 2019/2020, ale stále  1,7% nad 5-ročným priemerom. Vysvetľuje to nižšia výmera zimných obilnín, ale aj suché podmienky počas vývoja plodín, najmä pšenice. Zrážky na konci mája a v júni zmiernili tlak na letné plodiny. Podľa odhadov spotreba obilnín v EÚ klesla v roku 2019/2020 o 0,6%, najmä v dôsledku zníženého dopytu zo strany pekární a stravovacích služieb v dôsledku reštrikčných opatrení. Tento znížený dopyt by však nemal ďalej trvať, pričom v roku 2020/2021 sa očakáva opätovný rast.

Pokiaľ ide o olejniny a bielkovinové plodiny, produkcia repky v roku 2020/2021 by mala byť na podobnej úrovni ako v roku 2019/2020, t.j. 15,4 mil. ton. Produkcia slnečnice má dosiahnuť 10,4 mil. ton, čo je o 3,7% viac ako v roku 2019/2020. Mala by sa tiež zvýšiť produkcia sójových bôbov na 2,8 mil. ton a bielkovinových plodín na 4,5 mil. ton. V roku 2020/2021 sa predpokladá mierny pokles objemu drvených produktov, stabilný dopyt po bielkovinovej múčke a pomalé obnovenie spotreby rastlinných olejov.

Výroba cukru má zostať v roku 2020/2021 na rovnakej úrovni ako v roku 2019/2020, a to aj napriek 3% poklesu výmery cukrovej repy. Očakáva sa, že nižší dopyt po etanole a nižší predaj v odvetví stravovacích služieb budú mať za následok nižšiu spotrebu cukru v EÚ v roku 2019/2020.

Špecializované plodiny

V roku 2019/2020 zostala produkcia olivového oleja v EÚ 4% pod 5-ročným priemerom. Reštrikčné opatrenia prispeli k zvýšeniu maloobchodného predaja a využívaniu olivového oleja v potravinárskom priemysle (napr. konzervovaný tovar). Očakáva sa však, že neistoty okolo letnej sezóny 2020 budú naďalej prispievať k zníženiu dopytu po stravovacích službách. Celkovo by sa spotreba v EÚ v roku 2019/2020 mohla ešte zvýšiť o 6%. V roku 2020/2021 sa má výroba olivového oleja v EÚ ďalej zvyšovať a dosiahnuť 2,3 mil. ton (nárast o 20% v porovnaní s rokom 2019/2020).

Zatiaľ čo sa očakáva, že spotreba vína sa zníži o 7% v dôsledku opatrení v rámci Covid-19, výroba vína na iné využitie, napr. výrobu octu a brandy, sa má zvýšiť o 33%. Je to najmä vďaka výnimočným opatreniam Komisie, ktoré umožňujú krízovú destiláciu. Vývoz a dovoz vína v EÚ boli silne ovplyvnené opatreniami súvisiacimi s Covid-19. Za rok 2019/2020 sa má vývoz znížiť o 7% a dovoz o 8%.

Pokiaľ ide o sektor ovocia a zeleniny, ceny jabĺk boli v posledných mesiacoch veľmi vysoké z dôvodu malej úrody v roku 2019/2020 a vysokého dopytu počas obmedzení. Očakáva sa rekordne nízka produkcia broskýň a nektáriniek  (3,1 mil. ton) kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam a klčovaniu výmer v dôsledku štrukturálne nízkych cien a vysokých výrobných nákladov. To bude mať pozitívny vplyv na ceny, ktoré už vzrástli o 19% v prvých siedmich týždňoch sezóny v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Produkcia čerstvých paradajok má zostať v roku 2020 stabilná, pričom pokles produkcie v Španielsku má  byť  kompenzovaný očakávaným nárastom v Poľsku. Spotreba čerstvých paradajok v EÚ sa má v roku 2020 mierne znížiť o 1%.

Mlieko a mliečne výrobky

V roku 2020 by produkcia mlieka v EÚ mohla dosiahnuť takmer 144 mil. ton, čo je o 0,7% viac ako v roku 2019. Je to vďaka dobrým vyhliadkam na kvalitu pastvín na jar a v lete a do značnej miery cenovo dostupnému krmivu. Na tomto raste sa má najviac podieľať Nemecko, nasledované Talianskom, Španielskom a Holandskom.

Neočakáva sa, že rastúci maloobchodný dopyt po syroch v EÚ vykompenzuje straty v sektore stravovacích služieb. To by mohlo viesť k mierne nižšej spotrebe syra v roku 2020. Napriek vývozu, ktorý by mohol narásť o 2%, by pokles domácej spotreby mohol viesť k nižšiemu rastu výroby, ako sa predpokladalo.

V dôsledku konkurenčných cien EÚ v roku 2020 došlo k výraznému zvýšeniu vývozu masla, ustálenej produkcii sušeného plnotučného mlieka a vývozu sušeného odstredeného mlieka  na úrovniach podobných roku 2018, napriek nižšej počiatočnej dostupnosti v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Mäso

Očakáva sa, že v roku 2020 sa produkcia hovädzieho mäsa zníži o 1,7%. Bolo by to dôsledkom zníženého dopytu zo strany stravovacích služieb vyplývajúceho z reštrikčných opatrení, ako aj obmedzenej ponuky v dôsledku menších stád a skorého zabitia pri nižších hmotnostiach z dôvodu nižšej dostupnosti krmiva počas suchej jari.

Produkcia hydinového mäsa sa má v roku 2020 znížiť o 2%, pričom sa toto odvetvie rýchlo prispôsobuje nižšiemu dopytu a nižším cenám (ovplyvňuje to najmä hydinové mäso iné ako kuracie - kačice, perličky, holuby alebo prepelice). Tento pokles vysvetľujú aj trhové neistoty, a to aj pokiaľ ide o vývoz.

Produkcia bravčového mäsa by sa mala v roku 2020 mierne zvýšiť o 0,5%, podporená priaznivými cenami, spotrebiteľským dopytom, solídnymi vyhliadkami na vývoz najmä do Číny a nedávnymi investíciami v tomto sektore.

Napokon sa v roku 2020 očakáva pokles produkcie ovčieho a kozieho mäsa o 1,5% v dôsledku poklesu dopytu zo strany stravovacích služieb a domácej spotreby, najmä počas osláv Veľkej noci a Ramadánu, a nedostatku dodávok v dôsledku logistických problémov.

Celkovo zníženie spotrebiteľského dopytu počas reštrikčných krízových opatrení, ako aj obmedzená dostupnosť v EÚ nekompenzovaná dovozom povedú v roku 2020 k zníženiu spotreby mäsa o 2,5% na 65,4 kg na obyvateľa.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/short-term-outlook-good-production-prospects-many-agricultural-sectors-overall-sector-should-benefit-reopening-foodservice-2020-jul-06_en