Úvod / Rastlinná výroba / Ochrana / Atlas škodcov

Nešpecializovaní škodcovia poľných plodín

01-08-2014
Ing. Richard Stiffel | stiffel@agroinstitut.sk
Agroinštitút Nitra, štátny podnik