Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Európskym poľnohospodárom má byť preplatená suma 434 miliónov EUR

01-12-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia prijala 25. novembra 2020 nariadenie, ktoré umožňuje členským štátom uhradiť európskym poľnohospodárom 434 miliónov EUR. Táto suma bola pôvodne odpočítaná počas rozpočtového roku 2020 z priamych platieb poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) s cieľom vytvoriť tohtoročnú takzvanú rezervu na krízu v poľnohospodárstve.

Pretože sa krízová rezerva nepoužila vo finančnom roku 2020, členské štáty môžu poľnohospodárom vyplatiť sumy odpočítané od priamych platieb v tomto roku od 1. decembra 2020.

Koncepcia rezervy na krízu v poľnohospodárstve a mechanizmus refundácie bol dohodnutý v rámci reformy SPP z roku 2013. Uplatnilo sa to prvýkrát v rozpočtovom roku 2014. Odpočet sa vzťahuje iba na podporu príjmu nad 2 000 EUR a v rozpočtovom roku 2020 sa zatiaľ nevzťahuje na Chorvátsko. Je to z dôvodu procesu postupného zavádzania úrovní podpory po vstupe do EÚ. Pokiaľ ide o Chorvátsko, ktoré vstúpilo do Únie v roku 2013, podpora príjmu v rámci SPP ešte nie je úplne zavedená.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu434-million-be-reimbursed-european-farmers-2020-nov-30_en