Novinky

Zásady výživy jalovíc

28-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Deň ekologických potravín EÚ

28-09-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

VLČAN: S pomocou informácií od poľnohospodárov im zjednodušíme čerpanie eurofondov

28-09-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Súčasťou ochrany rastlín môže byť aj pozberové mulčovanie

27-09-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Predbežná informácia a podklad pre konzultácie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.

24-09-2021

Využitie vedľajších produktov vo výžive zvierat

23-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Publikácia Ovocie a zelenina - príležitosti a výzvy pre malé udržateľné poľnohospodárstvo

22-09-2021
(zdroj: www.fao.org)

Nové odrody horčice bielej

22-09-2021
ÚKSÚP v Bratislave

Ochrana proti houbovým chorobám meruněk

20-09-2021
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Kvalita sacharidových siláží a ich analýza

17-09-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra