Novinky

Chemická analýza energetických rastlín (Miscanthus x gigantheus, Sida hermaphrodita, Arundo donax) na výťažnosť bioetanolu

21-07-2016
1 Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum bioenergie (VVICB) Ekonomickej Univerzity Bratislava, Kapušany pri Prešove; 2 Výskumný ústav agroekológie, Michalovce

Životné potreby Losa mokraďového Alces alces zisťované v experimentálnych podmienkach

11-07-2016
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby; 2 Občianske združenie Žito; 3 Středoevropský institut ekologie zvěře Brno, Nitra, Wien; 4 TU vo Zvolene, Lesnícka fakulta, KOLP

Zber slamy verzus stav pôdy

07-07-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agronomická a ekonomická výhodnosť pestovania sóje fazuľovej

07-07-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Pestovanie viniča s mykorhíznymi hubami

30-06-2016
Symbiom, s.r.o.
(Zdroj: Vinič a víno 2/2016, str. 45-46)

Ako vyrábať kvalitné mlieko?

27-06-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra

Zavádzanie automatizácie do procesu zavlažovania

23-06-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Odchov chovných jahničiek a plemenných baránkov

20-06-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra, pracovisko Trenčianska Teplá

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky III.

17-06-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv koncentrácie obilnín na zaburinenosť

14-06-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany