Novinky

Pozáplavový a poúhorový syndróm pod drobnohľadom

20-02-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko

Možnosti využívania minimalizácie v podmienkach Slovenska

17-02-2015
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Prečo sa na Slovensku rozširuje pestovanie sóje

11-02-2015
NPPC Nitra - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Ozdobnica čínska (Miscanthus giganteus): založiť porast z rizómov či in vitro sadeníc?

30-01-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Súčasný stav a trendy vývoja lanových systémov v lesnom hospodárstve

28-01-2015
Technická univerzita vo Zvolene

Ekonomika pestovania rýchlorastúcich vŕb v podmienkach severovýchodného Slovenska – prípadová štúdia

20-01-2015
1) Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; 2) Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice; 3) Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce

Diferenciálne hydrostatické prevody (2. časť)

14-01-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)
(zdroj: Moderná mechanizácia 10/2014, s. 16-17)

Ochrana repkových porastov na jeseň

14-01-2015
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Diferenciálne hydrostatické prevody (1. časť)

08-01-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)
(zdroj: Moderná mechanizácia 8/2014, s. 16-17)

Múčnatka - jedna z najškodlivejších chorôb viniča hroznorodého nielen v roku 2014 a ochrana proti nej

15-12-2014
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre