Novinky

Sejačky na presný výsev

20-05-2015
SPU Nitra

Klieštik včelí ničí včely u nás a aj u susedov

14-05-2015
(zdroj: Roľnícke noviny 12/2015, str. 34)

Skladové plesne silážnej kukurice

12-05-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny, 11.2.2015, str. 37)

Egg Facts

06-05-2015

Milk Facts

06-05-2015

Bôb záhradný ako zelenina

05-05-2015
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Fuzariózy kukurice a mykotoxíny

30-04-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny z 3.12.2014, str. 38)

Výsledky kontroly úžitkovosti oviec za kontrolný rok 2013/2014

28-04-2015
Plemenárske služby SR, š.p.

12 rokov zakladania poľných plodín rôznymi systémami obrábania pôdy

22-04-2015
NPPC - VÚRV Piešťany

Silážovanie

15-04-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko