Novinky

Invázne dreviny - Javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides)

02-05-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne dreviny - Kustovnica cudzia (Lycium barbarum)

29-04-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky II.

26-04-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Invázne dreviny - Beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa)

25-04-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok, prípravkov na ochranu rastlín a krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (r. 2016)

20-04-2016
(zdroj: Vestník MPRV SR, čiastka 12/2016, 20. apríl 2016)

Invázne dreviny - Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima)

20-04-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Antinutričné látky v zrninách

12-04-2016
2Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Kritéria výživnej kvality bielkovín

12-04-2016
2Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Zásady hnojenia repky na jar

08-04-2016
Česká zemědělská univerzita v Praze
(zdroj: Naše pole 2/2016, str. 14-16)

Charakteristika bielkovinového komplexu zrnín z hľadiska posúdenia výživnej kvality

06-04-2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
(zdroj: Naše pole 1/2016, str. 30-31; Naše pole 2/2016, str. 36-38)