Novinky

Ochrana rastlín - metódy a vývojové trendy

08-04-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Situácia v sektore zelenina za ostatné štyri roky

31-03-2015
NPPC - VÚEPP

Zhutňovanie pôdy pri prejazdoch techniky

24-03-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Termín povinnej odbornej spôsobilosti sa blíži

24-03-2015
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Ochrana plodín vo farmárskej praxi

19-03-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ekonomika chovu ošípaných sa medziročne zlepšila, ale na zisk môžu pomýšľať len tí najlepší

18-03-2015
NPPC - VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov, október 2014, str. 30-31)

Konzervácia vlhkého miaganého kukuričného zrna pod drobnohľadom

10-03-2015
NPPC – VÚŽV Nitra

Agrotechnický termín obnovy trávnych porastov

04-03-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Ceny jatočných ošípaných ovplyvnil ruský importný zákaz

24-02-2015
(zdroj: Slovenský chov, október 2014, str. 29-30)

Pozáplavový a poúhorový syndróm pod drobnohľadom

20-02-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko