Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 43/2018 - Vírusové ochorenia zemiakov

28-11-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 42/2018 - Háďatko deštrukčné

15-11-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 41/2018 - Vektory viróz v ozimných obilninách

09-11-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 40/2018 - Ošetrenie repky pred nástupom zimy

06-11-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 39/2018 - Hraboš poľný

24-10-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín - 38/2018 - Hrbáč obilný

19-10-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 37/2018 - Polia sú zaburinené durmanom

09-10-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 36/2018 - Morenie osiva ozimného jačmeňa

03-10-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 35/2018 - Morenie osiva ozimnej pšenice, raže a tritikale

25-09-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 34/2018 - Slimáky, slizniaky

19-09-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany