Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Phoma terrestris – nová hrozba pre kukuricu

19-05-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra ochrany rastlín

PSA - bakteriální choroba aktinídie (rakovinné odumírání kiwi)

09-05-2016
Mendelova univerzita v Brně

Invázne dreviny - Javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides)

02-05-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne dreviny - Kustovnica cudzia (Lycium barbarum)

29-04-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne dreviny - Beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa)

25-04-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne dreviny - Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima)

20-04-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Poznámky k ochrane viniča v roku 2016

16-03-2016
(zdroj: Vinič a víno 1/2016)

Postrekovacia technika v ochrane porastov

03-03-2016
NPPC - VÚRV Piešťany

Invázne buriny - Zlatobyle

16-02-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany

Invázne buriny - Netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera)

03-02-2016
ÚKSÚP OOR Topoľčany