Novinky

Černák viničový

02-03-2022
ÚKSÚP – OOR

Nové pravidlá pri uvádzaní produktov na hnojenie na trh EÚ

28-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Spôsoby kŕmenia HD, kŕmne zariadenia a miešacie kŕmne vozy

23-02-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Péče o dojnice na dojírnách a v systémech využívající roboty

22-02-2022
Ústav ochrany zvířat, welfare a veřejného veterinárního lékařství, FVHE VFU Brno

Rhagoletis pomonella

21-02-2022
ÚKSÚP – OOR

Prvé ocenenia v oblasti ekologickej výroby

21-02-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VIII.)

21-02-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Požiadavky na pestovanie maku a ich naplnenie v roku 2021

16-02-2022
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš

Svetové ceny potravín v januári vzrástli

15-02-2022
(zdroj: www.fao.org)

Choroby slnečnice v roku 2021

14-02-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, Katedra ochrany rastlín