Novinky

Videokonferencia ministrov poľnohospodárstva k situácii v agrosektore po invázii na Ukrajine

04-03-2022
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Príprava pôdy na jar, sejba, eliminácia sucha

03-03-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Černák viničový

02-03-2022
ÚKSÚP – OOR

Nové pravidlá pri uvádzaní produktov na hnojenie na trh EÚ

28-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Spôsoby kŕmenia HD, kŕmne zariadenia a miešacie kŕmne vozy

23-02-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Péče o dojnice na dojírnách a v systémech využívající roboty

22-02-2022
Ústav ochrany zvířat, welfare a veřejného veterinárního lékařství, FVHE VFU Brno

Rhagoletis pomonella

21-02-2022
ÚKSÚP – OOR

Prvé ocenenia v oblasti ekologickej výroby

21-02-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VIII.)

21-02-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Požiadavky na pestovanie maku a ich naplnenie v roku 2021

16-02-2022
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš