Novinky

Bezpečnosť potravín

20-08-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spôsoby zmierňovania negatívnych následkov vplyvu lesnej zveri na trávnych porastoch

19-08-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Agrotechnika liečivých rastlín z čeľade Lamiaceae

18-08-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Naše pole 7/2021, str. 50-53)

Nutričné zloženie mliečneho tuku dojníc na pastve

17-08-2021
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov

Pravidlá označovania pôvodu mäsa sú pre spotrebiteľov naďalej relevantné

12-08-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Výskyt invazního plevele Cyperus esculentus L. v ČR

12-08-2021
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Vodné zdroje pre poľnohospodárstvo - kríza alebo prebytok?

10-08-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra krajinného inžinierstva
(zdroj: Naše pole 7/2021, str. 46-48)

Kampaň - ZASTAVME AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

10-08-2021

Komisia prijala opatrenie na zvýšenie peňažného toku poľnohospodárov

10-08-2021

Ochranárske poľnohospodárstvo ako systém na zlepšenie ekosystémových služieb – štúdia (abstrakt)

30-07-2021
(zdroj: www.mdpi.com)