Novinky

Nezabúdajme na choroby bázy stebla

10-05-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra ochrany rastlín

Prečo na včelách záleží: Význam včiel a iných opeľovačov pre potraviny a poľnohospodárstvo

07-05-2019
(zdroj: www.fao.org)

Pasenie zvierat v ekologickom systéme hospodárenia

07-05-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Menej známe, ale účinné alternatívy ochrany rastlín

06-05-2019
VÚVV Ruzyně, v.v.i
(zdroj: Sady a vinice 1/2019)

Preplňovanie vznetových motorov

02-05-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, technická fakulta

Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia

30-04-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vertikutácia – súčasť minimalizačných technológií na trávnych porastoch

29-04-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred

26-04-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Stav svetového rybolovu a akvakultúry

26-04-2019
(zdroj: www.fao.org)

Pestovanie kukurice siatej pod vplyvom klimatických zmien

24-04-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre