Novinky

Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve (r. 2016)

04-04-2016

Produkčné aspekty trávnych porastov v podhorských a horských oblastiach

31-03-2016
NPPC- Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica

Biokal – netradičné hnojivo pre trvalé trávne porasty

30-03-2016
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Mimokořenová výživa máku setého

23-03-2016
1Mendelova univerzita v Brně; 2AGROEKO Žamberk s.r.o.

Vplyv spôsobu odchovu jahniat dojných oviec na ich intenzitu rastu a produkciu a zloženie mlieka matiek

21-03-2016
1NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky

Poznámky k ochrane viniča v roku 2016

16-03-2016
(zdroj: Vinič a víno 1/2016)

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky I.

15-03-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Optimalizácia traktorových súprav

10-03-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nová webová stránka pre včely – EFSA4Bees

04-03-2016

Postrekovacia technika v ochrane porastov

03-03-2016
NPPC - VÚRV Piešťany