Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Význam hnojenia plodín minerálnymi živinami

08-03-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obnova druhovo bohatých lúčnych porastov

29-02-2016
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Pozornost se upírá k polním robotům

17-09-2015
Katedra zemědělských strojů, Katedra fyziky, ČZU v Praze

Digestát po výrobe bioplynu, ako organické hnojivo k poľným plodinám

07-09-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

12 rokov zakladania poľných plodín rôznymi systémami obrábania pôdy

22-04-2015
NPPC - VÚRV Piešťany

Pozáplavový a poúhorový syndróm pod drobnohľadom

20-02-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko

Stanovenie optimálnych dávok dusíka pre kukuricu

25-11-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: PIONEER HI-BRED)

Výsledky uznávania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v roku 2013

15-10-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor osív a sadív; Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Ako zvládnuť oneskorený vývin u kukurice?

25-09-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: DuPont Pioneer)

Integrovaná ochrana rastlín

23-07-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor ochrany rastlín ÚKSÚP v Bratislave