Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov

05-06-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

UPOZORNENIE: Na Slovensku sa predávala nebezpečná rastlina, môže vážne ohroziť poľnohospodárstvo, lesníctvo či záhradky!

28-03-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný - 3. časť

13-03-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Preemergentná ochrana porastov

08-03-2017
NPPC - VÚRV Piešťany

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný - 2. časť

01-03-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný - 1. časť

09-02-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Nebezpečné a vytrvalé druhy burín - 3. časť

25-01-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Nebezpečné a vytrvalé druhy burín - 2. časť

19-01-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Nebezpečné a vytrvalé druhy burín - 1. časť

10-01-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Citlivost (rezistence) slovenských populací blýskáčků a dřepčíků k insekticidům – srovnání se situací v ČR a v Evropě

07-09-2016
1Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk; 2Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovensko; 3Mendelova univerzita v Brně, Brno; 4Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko; 5OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, pracoviště Opava