Novinky

Návesy a ich využitie v praxi

21-12-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vliv prostředí na aerobní stabilitu siláží

20-12-2017
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 – harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr

18-12-2017
(zdroj: www.apa.sk)

Náhradní užívatelia pozemkov majú poslednú možnosť udržať si ich

15-12-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Pestovanie repky jarnej

13-12-2017
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Aktuálne možnosti metabolickej testácie dojníc

11-12-2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Repka jarná hlavná alebo len náhradná plodina?

08-12-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Biotechnológie ako súčasť plemenárskej práce v chove koní

05-12-2017
Katedra fyziológie živočíchov, FBP - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017

01-12-2017

Ozimné obilniny z hľadiska prípravy pôdy

30-11-2017
NPPC – VÚRV Piešťany