Novinky

Mení sa digestát na minerálne hnojivo?

02-03-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný - 2. časť

01-03-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny a ošípaných

24-02-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Trendy pri predsejbovom obrábaní pôdy

24-02-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Vybrané špecifiká pestovania ovsa siateho

21-02-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Potvrdené: Tie isté výrobky majú na Slovensku a v Rakúsku iné zloženie

17-02-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Je intenzivní výkrm skotu perspektivní?

14-02-2017
1Praha Uhříněves; 2VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves, oddělení technologie a techniky chovu HZ

Možnosti pestovania jarných obilnín

14-02-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Invázne buriny, ktorých dovoz do EÚ je zakázaný - 1. časť

09-02-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Plemená ošípaných

08-02-2017