Novinky

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018

21-03-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Základné technické parametre traktorov

21-03-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Globálny konflikt: poľnohospodárska výroba vs. biodiverzita

19-03-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Helmholtz Centre For Environmental Research)

Zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej pri rôznom obrábaní pôdy

15-03-2018
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v r. 2018

14-03-2018
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 6/2018)

Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení PRV 2014 - 2020

13-03-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Sprievodca kontrolou na mieste v oblasti priamych podpôr a neprojektových opatrení PRV 2014 - 2020

13-03-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Kvalita krmív pre živočíšnu produkciu

12-03-2018
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Lienková pachuť vo víne ("ladybird taint", lady bug taint - LBT)

09-03-2018
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trendy pri hnojení priemyselnými hnojivami

08-03-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre