Novinky

Dusíkaté hnojenie po zbere obilnín

14-11-2016
ÚKSÚP v Bratislave

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky VII.

10-11-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 04.11.2016 - 30.11.2016

04-11-2016

Produkcia a výpočet emisií v chove ošípaných

02-11-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, august 2016, str.18)

Využitie humínových kyselín vo výkrme brojlerových kurčiat

28-10-2016
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Vetservis, s.r.o., Nitra
(zdroj: Slovenský chov, august 2016, str. 32-33)

Tepelný stres a zdravie paznechtov dojníc

25-10-2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, klinika prežúvavcov

Ako obrábaním pôdy šetriť vlahou

18-10-2016
SPU v Nitre, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ

Pinzgauské plemeno si zaslúži priazeň našich chovateľov

14-10-2016
1 NPPC – VÚŽV Nitra; 2 Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku - družstvo; 3 SPU v Nitre
(zdroj: Slovenský chov, júl 2016, str. 40-41)

Environmentálne aspekty v chove hospodárskych zvierat

07-10-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárke centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Hnojenie plodín maštaľným hnojom

03-10-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre